1 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Genov Dmitri

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Subsemnatul Arnaut A. la cererea Genov Dmitri (IDNP 2004500973172) domiciliat în RM or. Ceadir-Lunga, str. Korolenco 20, moştenitorul Genov Piotr, (certificat de calitate moştenitor autentif. notarul Arnaut Alexandr (or. Ceadir-Lunga) la data 25.03.2024 an., nr. 2-2874), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal №. 2414 din 28.11.1981, întocmit de notarul Barcovscaia L.