13 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Gavronskaia Tatiana

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Gavronskaia Tatiana, domiciliată în municipiul Bălţi, strada Bulgară, xx, apartamentul xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal numărul 2/1-1488 din 14.10.1981 întocmit de notarul de stat Guzenco E. E., pe numele domnului Gavronski Lev.