20 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

GAVRIŞ LEONID

Cet.  GAVRIŞ LEONID, cp  0980203271851, domiciliat în mun. Orhei, str. M. Sadoveanu xx, bl.xx, ap. xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial  : contractele de vânzare-cumpărare  nr.2-737 din  15.04.1987, autentificat la biroul notarial de stat Orhei.