17 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GAVRILIȚA GALINA

Cet. GAVRILIȚA GALINA, domiciliată în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 30, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal, nr. 3110 din 10.07.2014, eliberat de către notarul public Gîscă Ludmila.