16 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GĂVOAZÎ PAVEL

Cet. GĂVOAZÎ PAVEL, domiciliat în s. Prajila r-nul Florești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor legal nr. 402 din 04.02.2002, întocmit de notarul Burduja Svetlana.