3 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Gargalîc Elena

Cet. Gargalîc Elena, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Prioziornaia, nr. 26, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr. 505 din  28.12.2004, întocmit de notarul Caraiani Olga.