19 mai, 2021 Aviz pierdere act notarial

GARAZ VALERIU

Cet. GARAZ VALERIU, domiciliat în R. Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, nr. 10, bl. 2, ap. 13,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de       vînzare-cumpărare a apartamentului nr. 13, situat în mun. Chișinău, str. Matei Basarab, nr. 10,   bl. 2, autentificat la data de 30.10.2000, cu nr. 6913, de notarul Palii Olga, cu sediul biroului în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 64.