7 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

GARABAJIU MARIANA

Cet. GARABAJIU MARIANA,   aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal  nr. 1413 din  24.04.2002, eliberat de notarul  Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.