16 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GARABA VALERIU

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. GARABA VALERIU, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donație nr. 2278 din 15.04.2011, întocmit de notarul Cîrboba Liubovi.