24 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Gangan Axenia

Cet. Gangan Axenia, domiciliată în s. Cîrnăţenii Noi, raionul Căuşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 6952 din data de 19.12.2006, eliberat de notarul Bagrin Maria.