3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

GANDRABUR RODICA

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ privind pierderea originalului actului notarial

Cet. GANDRABUR RODICA, cu domiciliul în mun. Chişinău, str. Grenoble nr. 163 bl. 7 ap. 41, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului de moștenitor testamentar, eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 7790 la 04.07.2019.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 03.06.2024 conform contului spre plată nr. 29619.

Notarul Luchian Anatolie