7 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Gandiuc Ludmila

Cet. Gandiuc Ludmila, domiciliată în Republica Moldova, mun. Chişinău, Stăuceni, str. Nucarilor nr. 52, număr de identificare 2000048086901, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 10732 din 16.10.2008, eliberat de notarul privat Ion Conoval.