17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Gamuraru Ecaterina

Informație privind pierderea actului notarial

Gamuraru Ecaterina, cetățean moldovean, născută la 21.12.1981, c/p 0981401427554, domiciliată în mun.Chișinău, str.Gheorghe Crișan, 1 ap.1, avînd statutul de moștenitor al averii cet.Nedbaliuc Tatiana, decedată la data de 18.05.2019, în baza Certificatului de calitate de moștenitor, eliberat de către notarul Mocanu Elena, cu sediul biroului în mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 80/1, la data de 02.04.2024 cu nr.2-423, aduce la cunoștință pierderea originalului Testamentului nr.6724 din 12.07.2016, autentificat de către notarul Vacari Ghenadie, cu sediul biroului în mun.Chișinău, str.Independenței, 6/1 of.212 ”A”, pe numele cet. Nedbaliuc Tatiana.

Achitat prin Ordin de încasare a numerarului nr. 46733 din 16.04.2024