9 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Galiț Tudor

Cet. Galiț Tudor, domiciliat în r-ul Dubăsari, sat.Doroțcaia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 991 din 02.02.2016, eliberat de notarul Lăpușneanu Tamara.