29 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

GALAMAGA VASILE

Dl GALAMAGA VASILE, cetățean al Republici Moldova, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chișinău, șoseaua Balcani nr. 8, ap. 60, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 1134 din 01.03.2006, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în municipiul Orhei, RM, pe numele mătușii sale, dna DELIU VERA, decedată la data de 05.05.2022, IDNP: 2001075384271.