18 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Gajiu Mihail

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

   Cet. Gajiu Mihail, cetăţenia Republicii Moldova, născută la 25.12.1984, domiciliat: R. Moldova,

r-nul Rezina, s. Cuizăuca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 1743 din 23.05.2000, autentificat de noratul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.