11 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

GAICIUC Vasili

Aviz privind pierderea originalului actului notarial Cet. GAICIUC Vasili, domiciliat în s. Calarașovca, raionul Ocniţa, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare din data de 24.12.2004 nr. 2825, autentificat de către notarul Huzinschi Mariana