13 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GAGIM LIDIA

Cet. GAGIM LIDIA, domiciliată în satul Răuţel, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor eliberat cu nr. 7454 din 18.08.2006 către notarul LEONID TATIAN, cu sediul în or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, nr. 9, R.Moldova.