22 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

GAFTON ROMAN

Cet. GAFTON ROMAN, domiciliată în sat. Scumpia, r-nul Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare cu nr.4008 din 04.06.2013, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.