24 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Fusu Ion

Cet.Fusu Ion, fără înregistrare la domiciliu, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.5161 din 24.05.2012, înocmit de notarul Nimerenco Silvia.