2 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

FUIOR MIHAIL

Cet. FUIOR MIHAIL, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Văscăuţi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr.9185 din 11.10.2013, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.