24 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

FRUNZE VASILE

Cet. FRUNZE VASILE,   aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 1265 din 31.03.1978, autentificat la biroul notarial de stat Orhei.