3 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

FRUNZE SERGHEI

Cet. FRUNZE SERGHEI,  domiciliat  în or. Telenești,  str. S.Lazo nr.13,  R.Moldova,   aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare bun imobil autentificat  la  data de  08.04.2020   cu nr. de registru 2430  de către  notarul  ȘCOLNIC VIORICA, cu sediul de activitate în or. Telenești.