26 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Frunze Mihail

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
cet. Frunze Mihail, născut la 01.08.1953, IDNP 0980707272840, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Step-Soci, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare a terenului prin combinare nr. 1-252 din 14.02.2024, autentificat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V. Mahu, nr.143/1.