28 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Frunze Mihail

Cet. Frunze Mihail, născută la data de 01.08.1953 număr de identificare 0980707272840, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, r-ul Orhei, sat. Step-Soci, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: CContractului de partajare a averii cu determinarea modului de folosinţă nr. 1905 din data de 13.03.2012, de către notarul Pîslari Tatiana