23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Fruntaș Vladimir

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dl Fruntaș Vladimir, domiciliat în sat. Berezovca, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație din data de 20.03.2009, nr. 1435, întocmit de către notarul privat Gîrtopan Valentina, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, Republica Moldova.