26 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Frecăuţan Viorel

Cet.Frecăuţan Viorel, domiciliat în s.Fîntîna Albă, raionul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.8951 din 12.12.2007, eliberat de notarul Luca Petru pe numele cet.Frecăuţan Tamara.