16 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

FRECĂUȚAN RAISA

Cet. FRECĂUȚAN RAISA, domiciliată în or. Mărculești str. Sovhozului nr. 17 r-nul Florești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor legal nr. 13048 din 26.12.2005, întocmit de notarul Burduja Svetlana.