15 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

FRASINIUC Fiodor

Cet. FRASINIUC Fiodor, domiciliat în s. Goleni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 9652 din 21.12.2006 eliberat de notarul Morea Galina.