28 februarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

FRANCU LILIAN

Cetăţeanul FRANCU LILIAN, născut la 30.11.1983, domiciliat în oraşul Drochia, str. A. Mateevici nr.15, raionul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar cu nr.3182 din 27.04.2006, eliberat de notarul privat MARIA MAZUR, cu sediul biroului în oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, R.Moldova.