29 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Fortuna Rodica

cet. Fortuna Rodica, număr de identificare 2003032071844, domiciliată în Soroca, Schineni Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: procura nr.3917 din 04.06.2020, autentificată  de către notarul Radu Iulian.