4 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Focșa Nistor

cet. Focșa Nistor, domiciliat în s. Mihălășeni, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare terenului cu destinație agricolă, din data de 20.12.2002, nr. 2323, autentificat de către notarul Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 21 ”a”, R. Moldova.