22 aprilie, 2024 Mostenire

Focșa Mihail

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Moraru Natalia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului d-l Focșa Mihail, decedat la data de 07 august 2020, sexul masculin, născut la data de 29 septembrie 1956, starea civilă căsătorit, cetăţean a Republicii Moldova, numărul de identificare 0961004015565, certificat de deces DC-IV 1971419 act de deces număr 68-T emis la 28 septembrie 2023 de Serviciul Stare Civilă Rîșcani, mun. Chișinău.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 19 iunie 2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.