22 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

FOCŞA ANA

Cet. FOCŞA ANA, domiciliată în or. Floreşti, str. Florilor, nr. 55, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale: Contracte de vânzare-cumpărare nr. 349 din 16.02.1982 şi nr. 1-1167 din 05.07.1986, autentificate de biroul notarial de stat Floreşti