21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Florea Nadejda

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. FLOREA NADEJDA, cetățeană a RM, născută la data de 18.02.1969, IDNP 0970409889602, legitimată cu buletin de identitate nr. B03012234, eliberat de ÎSCR la data de 22.05.2014, domiciliată în or. Durlești, str. 27 August nr.11, mun. Chișinău, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 3102, autentificat de notarul, Diaconu Galina la data de 05.07.2004.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 20.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.97838.