18 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

FLOREA INA

Cet. FLOREA INA, domiciliată în s. Ghindești r-nul Florești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor testamentar nr. 3487 din 05.04.2012, întocmit de notarul Burduja Svetlana.