2 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

FLOREA GALINA

Cet.FLOREA GALINA, domiciliat în mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr.28, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie cu nr. 1075 din 01.02.2012, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.