11 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Fiodorov Igor

cet. Fiodorov Igor, domiciliat în s. Ocnița, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de partaj al averii succesorale, din data de 18.11.2015, nr. 8957, autentificat de către notarul public Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinței, 63A, R. Moldova.