6 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

FÎNARU OLIMPIA

Cet. FÎNARU OLIMPIA domiciliată în mun.Chișinău, str. Academician Sergiu Radauțanu nr.89A aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare, transmitere- primire în proprietate privată nr.2/4 – 1700 din 18.05.1994, întocmit de notarul Jucova G.M..