2 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Fetu Liuba

Cet. Fetu Liuba, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, or. Ghindeşti, str. Livezilor, nr. 31, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr.1524 din 22.06.1984, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.