1 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Fedenco Nadejda

cet. Fedenco Nadejda, număr de identificare 2001032416575, domiciliată în Soroca, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare primire a locuinţei în proprietate privată  nr.2-5 din 03.01.1995, autentificată  de către notarul Boldescu Ticu, ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco.