2 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

FAHME SVETLANA

Cet. FAHME SVETLANA, cu domiciliul în mun.Chişinău, loc.Vatra, str.Mihai Eminescu, nr.23, bl.1, ap.18,aduce la cunoştinţă pierderea duplicatului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr.1943 din 19.06.2013, eliberat de notarul Chirtoacă Lilia.