4 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

F.P.C. „BEBEI–Prim” S.R.L.

F.P.C. „BEBEI–Prim” S.R.L. (sediul: Republica Moldova, r-l Ștefan Vodă, s. Volintiri, înregistrată la 14.04.1999, IDNO 1003608000035) aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 6951 la 10.09.2010.