12 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Evtusenco Ludmila

cet. Evtusenco Ludmila, domiciliat în Chisinau, R.Moldova, Soroca aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donatie nr.4875 din 29.09.2009, certificate de proprietate nr.4499 din 09.09.2009, autentificate de notarul Radu Iulian, ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian ordin de incasare nr. 72162, 72146 din 11.01.2024