7 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Eşanu Ecaterina

Cet.Eşanu Ecaterina, domiciliat în or. Făleşti, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare cu nr. 272 din 14.01.2014, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurii din or.Făleşti.