20 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Ermurachi Carolina

Cet.Ermurachi Carolina, născută la 07.05.1982, IDNP 2000027036273, domiciliată în Republica Moldova, mun. Orhei, str.I. Iachir, nr.4, ap.27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare nr.9548 din 10.10.2007, autentificat de către notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.