22 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ENI TUDOR

Cet. ENI TUDOR, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, or. Călărași, str. Alexei Mateevici, nr.64, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată Nr.4236 din data de 22.10.2003 autentificat de notarul Antoni Tudor, pe numele Mîrzac Lidia.