17 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Eni Polina

Cet. Eni Polina, domiciliată în rl. Anenii Noi, sat. Floreni, str. Chişinău nr. 19, ap. 21, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare                   nr. 5359 din 22.12.1997, autentificat de Pârcălab Valentina notar superior de stat la BNS Anenii Noi.