29 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Eni Alexandru

Cet. Eni Alexandru, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Crucii, nr. 6, ap. 59, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Contract de vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. 1864 la data 13.04.2007, autentificat de către notarul privat Belicesco Oleg.