4 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

EFTODII ELENA

Cet. EFTODII ELENA, domiciliată în mun. Chişinău,m bd. Cuza-Vodă, nr. 1, bl. 1, ap. 66, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 1343 din 13.07.1999, eliberat de notarul Conoval Eugenia.